กระบวนการรับอาหารและใช้เพื่อการเจริญเติบโตการเผาผลาญและการซ่อมแซม ขั้นตอนทางโภชนาการ ได้แก่ การกลืนกินการย่อยอาหารการดูดซึมการขนส่งการดูดซึมและการขับถ่าย 2: สารบำรุงเช่นสารอาหารที่ส่งไปยังผู้ป่วยในโรงพยาบาลผ่านทางท่อ IV หรือ IG